XTNT

Vacatures

Wilt u weten of dit bedrijf vacatures heeft die bij u passen ga dan naar vacatures.aanhetwerk.nu.

Bedrijfsinformatie

XTNT adviseert en realiseert op het gebied van verkeer en vervoer. Wij bieden vernieuwende mobiliteitsoplossingen voor een optimale bereikbaarheid en leefbaarheid, die voorzien in de behoeften van mensen. Het fundament van XTNT is de mens, die staat in al onze projecten centraal. Onze adviseurs combineren hun verkeerskundige kennis met vaardigheden op het gebied van marketing, communicatie en processen. Wij werken op alle niveaus: van visie via strategie naar implementatie, voor rijk, provincies, regio’s en gemeenten.
XTNT kijkt verder dan de standaard of de meest voor de hand liggende oplossing. In iedere opdracht wordt maatwerk geleverd om zo goed mogelijk aan de vraag van de opdrachtgever te voldoen. Belangrijk is het achterhalen van de vraag achter de vraag. Je kunt immers een knelpunt oplossen, maar dat betekent niet dat het echte probleem wordt opgelost. Kunnen doorvragen en goed luisteren zijn daarom belangrijke vaardigheden van onze adviseurs.

Onze opdrachtgevers en opdrachten
Onze opdrachtgevers zijn overheden op diverse niveaus. De meeste opdrachten voeren wij uit voor gemeenten vanaf ongeveer 40.000 inwoners. Provincies, stadsregio's en kaderwetgebieden zijn onze opdrachtgevers op regionaal niveau. Op rijksniveau werken wij voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), Rijkswaterstaat en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).

Onze opdrachten voeren wij uit op verschillende niveaus. Op strategisch niveau werken wij bijvoorbeeld aan een visie op de mobiliteit van een gemeente of een visie op het openbaar vervoer in het jaar 2020 voor een stadsregio. Het eindproduct van deze opdrachten is meestal een beleidsrapportage die moet worden goedgekeurd door het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad of Provinciale Staten. Ook voeren wij projecten uit op operationeel niveau. Denk hierbij aan het implementeren van mobiliteitsmanagement maatregelen, zoals het realiseren van een OV-fiets locatie, een nieuwe buslijn naar een bedrijventerrein of het coördineren van wegwerkzaamheden.

In onze opdrachten komen verschillende verkeerskundige onderwerpen aan bod. Denk hierbij aan openbaar vervoer, parkeren, goederenvervoer, fiets, luchtkwaliteit, verkeersmanagement en mobiliteitsmarketing. Wij vinden het belangrijk dat onze adviseurs ook op dit brede terrein ingezet kunnen worden. Bij XTNT werken daarom breed georiënteerde adviseurs.

De medewerkers
Ons bureau telt op dit moment 20 mensen. Onze ambitie is om te groeien naar 25 à 30 mensen. Oprechte interesse in mensen, uitmuntende service, hoge kwaliteit en gaan waar anderen niet gaan, zijn de kernwaarden waarin alle XTNT’ers zich herkennen. XTNT investeert in haar medewerkers om als organisatie te groeien en onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij geloven in de service profit chain: alleen zeer tevreden medewerkers werken met plezier en leveren topkwaliteit. Dit leidt tot zeer tevreden klanten en dit geeft XTNT de mogelijkheid om in haar medewerkers te investeren.

Sfeer binnen XTNT
De sfeer binnen XTNT is informeel en open. Dit stimuleert je om je grenzen te verleggen en ambities te verwezenlijken. Samenwerken is belangrijk: je werkt zelden alleen aan een project. Eigen initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid zijn dan ook kenmerken van werken bij XTNT.

Wij organiseren vier keer per jaar een leerdag voor onze medewerkers. Deze dag bestaat uit een inhoudelijk deel en uit het doen van een sociale activiteit. Daarnaast organiseren wij ook andere sociale activiteiten.

Algemeen

Weet u zeker dat u wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u dit account wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u deze competentie wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u het rapport wilt versturen naar dit account met onderstaande tekst? Beste , In de bijlage kunt u uw persoonlijke testrapportage vinden. Dit is het resultaat van de testen die door u zijn ingevuld in de TestCASE. Met vriendelijke groet, Aanhetwerk.nu

Weet u zeker dat u dit functieprofiel wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?

Weet u zeker dat u het spiegelen wilt afronden?

Weet u zeker dat u het toekennen van competenties aan functieprofielen wilt afsluiten?

U heeft basisonderwijs als hoogst afgeronde opleiding opgegeven.

U dient een hoogst afgeronde opleiding te selecteren.

Volgende pagina

Weet u zeker dat u uw account met alle gegevens wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u deze testresultaten wilt verwijderen?

even geduld a.u.b.